Wady oraz choroby narządu słuchu

Wady oraz choroby narządu słuchu

Schorzenia narządu słuchu można podzielić na wrodzone oraz nabyte. Wady wrodzone mogą być spowodowane nieprawidłową budową narządu słuchu, między innymi zwężeniem przewodu słuchowego, nieprawidłową budową ślimaka czy zaburzeniem drożności trąbki Eustachiusza.

Często przyczyną problemów ze słuchem są również choroby, zarówno te wrodzone i dziedziczne jak i nabywane w ciągu życia. Takie są schorzenia o podłożu autoimmunologicznym, na przykład choroba Crohna lub choroby o podłożu metabolicznym, w tym między innymi niewydolność nerek czy cukrzyca.

Uszkodzenia słuchu mogą spowodować także nowotwory i guzy, które obejmują narząd słuchu oraz układy pokrewne. Na pogorszenie słuchu wpływają również tętniaki oraz stwardnienie rozsiane.

Najpopularniejszym uszkodzeniem słuchu jest niedosłuch, który cechuje się pogorszeniem jakości słyszenia, co związane jest z nieprawidłowym przewodzeniem dźwięków. Niedosłuch postępuje wraz z wiekiem, co potwierdzają statystyki. Obecnie jednak obserwujemy coraz większe nasilenie problemów ze słuchem również w grupie osób młodych. Czasami niedosłuch jest objawem izolowanym, ale może występować jako symptom towarzyszący innym schorzeniom czy zaburzeniom. Podobnie jest w przypadku szumów usznych, które mogą być zarówno samodzielnym objawem jak również takim, który występuje wraz z innymi, przy danym schorzeniu.

Szumy uszne mają różne przyczyny, może być to nadmierny stres, długotrwała ekspozycja na hałas czy uraz akustyczny.

Zaburzeniem, polegającym na całkowitej utracie zdolności słyszenia jest głuchota. Może być ona zarówno nabyta jak i wrodzona. Przyczyną głuchoty wrodzonej jest zazwyczaj nieprawidłowa budowa narządu słuchu. Głuchota nabyta może być spowodowana urazem akustycznym, na przykład przerwaniem błony bębenkowej w wyniku eksplozji.