System słuchowy człowieka

System słuchowy człowieka

System słuchowy człowieka obejmuje zmysłowy narząd słuchu jak również drogi, jakimi fala dźwiękowa w postaci impulsu nerwowego dostarczana jest do ośrodka słuchowego w mózgu.

Fala dźwiękowa wychwytywana jest przez ucho zewnętrzne, składające się z małżowiny usznej oraz zewnętrznego przewodu słuchowego. Ucho zewnętrzne jest odgrodzone od dalszych części systemu błoną bębenkową, która tworzy rodzaj membrany w systemie. Fala przekazywana jest do ucha środkowego w postaci drgań, jakie wytworzone zostaną na błonie bębenkowej. Jej zadaniem jest wprawienie w ruch trzech kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka oraz strzemiączka.

Z ucha środkowego drgania mechaniczne zostają przemieszczone do ucha wewnętrznego, gdzie następuje ich zamiana w impuls nerwowy. Za ten proces odpowiada zlokalizowany w ślimaku narząd Cortiego, który uznawany jest za właściwy narząd słyszenia w systemie słuchowym człowieka.

Narząd Cortiego odbiera bodźce słuchowe dzięki nabłonkowi zmysłowemu oraz rzęskom. Następnie przekształca je w impuls nerwowy. Powstały impuls przenoszony jest nerwem słuchowym do ośrodka korowego w mózgu.