Rehabilitacja słuchu u dzieci i osób dorosłych

Rehabilitacja słuchu u dzieci i osób dorosłych

Problemy ze słuchem są coraz bardziej powszechne i to nie tylko u osób starszych. Na kłopoty ze słyszeniem uskarżają się również osoby młode, w tym dzieci. W wielu przypadkach są to zmiany postępujące lub schorzenia przewlekłe i konieczne jest wdrożenie działań rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja osób z problemami ze słuchem obejmuje cały szereg czynności, mających na celu stworzenie odpowiednich, optymalnych warunków do rozwoju i dalszego funkcjonowania. Skuteczność rehabilitacji jest uzależniona przede wszystkim od wczesnego postawienia diagnozy, która pozwala na błyskawiczne wdrożenie działań naprawczych. Gdy diagnoza zostanie już postawiona i potwierdzona przez zespół specjalistów, można przystąpić do działań rehabilitacyjnych. Obejmują one terapię słuchu oraz przystosowanie osoby do życia z tym pewnym rodzajem niepełnosprawności.

Formy terapii z pacjentem są bardzo różne. Czasem niezbędna jest również diagnostyka logopedyczna oraz psychologiczna i terapia z nurtu psychologicznego, obejmująca zarówno samego pacjenta jak i jego rodzinę. Pomocne mogą okazać się uczenie odczytywania mowy z ruchu warg, zajęcia ruchowe, rytmika oraz fizjoterapia. Ciekawym uzupełnieniem terapii staje się również nauka języka migowego.

W przypadku dzieci, w zakres terapii słuchu wchodzi również współpracowanie ze szkołami, stymulowanie rozwoju dziecka oraz edukacja rodziców.