Przyczyny patologii narządu słuchu

Przyczyny patologii narządu słuchu

Przyczyn powstania zaburzeń słuchu jest bardzo wiele. Można je podzielić ze względu na to, na jakim poziomie powstały.

Przyczynami, które działają już na poziomie ucha zewnętrznego są: wrodzone wady budowy anatomicznej, nadmierna ilość woskowiny oraz wszelkie ciała obce, jakie mogą tkwić w uchu. Ucho zewnętrzne jest również narażone na występowanie nowotworów, zarówno łagodnych jak i złośliwych.

Przyczynami patologii słuchu na poziomie ucha środkowego są wady wrodzone oraz choroby nowotworowe. Poza tym, upośledzenie słuchu może być spowodowane przebyciem zapalnie ucha czy urazów ucha środkowego.

Wiele przyczyn problemów ze słuchem obejmuje nieprawidłowości w obrębie ucha wewnętrznego. Do patologii słuchu mogą się przyczynić: zapalenie ucha wewnętrznego, złamanie kości skroniowej, wrodzone wady ślimaka czy przebyte urazy akustyczne.

Przyczynami zaburzeń procesy słyszenia mogą być również choroby o podłożu autoimmunologicznym, takie jak choroba Crohna, zatrucia substancjami chemicznymi czy guzy mózgu. Zaburzenia słyszenia mogą mieć również charakter przewlekły, postępujący. Tak jest w przypadku niedosłuchu starczego, który pogłębia się wraz z wiekiem.

Niezdolnością do całkowitego odbierania bodźców słuchowych jest głuchota. Może być ona zarówno wrodzona jak i nabyta w wyniku urazów czy chorób. Do całkowitej utraty słuchu prowadzić może przerwanie błony bębenkowej czy uszkodzenie narządu Cortiego w uchu wewnętrznym. Głuchota może być również dziedziczna.