Najpopularniejsze metody badania słuchu

Najpopularniejsze metody badania słuchu

Badaniem słuchu nazywamy zbadanie reakcji naszego organizmu na docierające do nas dźwięki. Badania zdolności słyszenia można podzielić na subiektywne oraz obiektywne. W przypadku badań subiektywnych niezbędny jest aktywny udział danej osoby w badaniu. Pacjent musi odpowiadać na pytania oraz wykonywać polecenia lekarza. Najpopularniejszymi metodami badania subiektywnego badania słuchu są próba Webera oraz audiometria. W badaniach obiektywnych aktywność pacjenta nie jest wymagana, dlatego często są one stosowane do badania słuchu u dzieci.

Najczęściej stosowaną metodą obiektywną jest otoemisja akustyczna, polegająca na umieszczaniu w uchu pacjenta sondy z mikrofonem. Pomiar jest rejestrowany na komputerze oraz wyświetlamy w postaci wykresu. Zadaniem tego badania jest diagnozowanie niedosłuchu na poziomie ucha wewnętrznego. Kolejnym badaniem obiektywnym jest tympanometria. To proste i bezbolesne badanie słuchu, które polega na umieszczeniu w uchu sondy. Pozwala ona na sprawdzenie drożności przewodu słuchowego oraz trąbki słuchowej. To badanie jest również wykorzystywane do oceniania stanu błony bębenkowej oraz diagnozowania problemów z pracą kosteczek słuchowych.

Badania słuchu można podzielić także na progowe i podprogowe. Badania progowe mają za zadanie określenie progu słyszalności. Z kolei w przypadku badań podprogowych ocenia się odbiór dźwięków powyżej tego progu.