Fizjologia narządu słuchu

Fizjologia narządu słuchu

System słuchowy człowieka plasuje się nad drugim miejscu pod względem złożoności anatomicznej. Ustępuje miejsca jedynie systemowi wzrokowemu. Narząd słuchu składa się z trzech, podstawowych części.

Pierwsza z nich to ucho zewnętrzne, którego zadaniem jest wychwytywanie fal dźwiękowych oraz przekazywanie ich dalej, w stronę błony bębenkowej. Ucho zewnętrzne spełnia także funkcję ochronną dla pozostałych części systemu słuchowego. Składa się ono z małżowiny usznej, która widoczna jest na zewnątrz w postaci fałdy skórnej, z zewnętrznego przewodu słuchowego oraz zewnętrznej powierzchni błony bębenkowej. Przewód słuchowy jest tubą, zakończoną właśnie błoną bębenkową. Ona z kolei stanowi rodzaj membrany w narządzie słuchu, odgradzając ucho zewnętrzne od środkowego, kolejnej części systemu słuchowego. Jego zadaniem jest wzmacnianie fal dźwiękowych oraz przekazywanie ich dalej: do ucha wewnętrznego.

Ucho środkowe składa się z błony bębenkowej, jamy, trzech kosteczek słuchowych oraz trąbki Eustachiusza, zwanej również trąbką słuchową. Jama bębenkowa jest przestrzenią wypełnioną powietrzem i pokrytą błoną śluzową. Znajdują się tam dwa ważne mięśnie: mięsień strzemiączkowy oraz bębenkowy. Trzy kosteczki słuchowe to odpowiednio: młoteczek, kowadełko oraz strzemiączko. Trąbką Eustachiusza nazywamy przewód, który łączy ucho środkowe z gardłem i jego zadaniem jest wyrównanie ciśnienia, jakie panuje w uchu środkowym adekwatnie do ciśnienia otoczenia. Rola trąbki słuchowej jest ważna w takich sytuacjach jak na przykład ziewanie.

W uchu wewnętrznym mieści za to jeden z najważniejszych elementów, które odpowiedzialne są za proces słyszenia: ślimak. To kanał kostny, we wnętrzu którego znajduje się narząd Cortiego. To właśnie tam powstają impulsy nerwowe, które są później przesyłane do mózgu. W uchu wewnętrznym oprócz ślimaka znajdują się również trzy kanały półkoliste oraz nerw słuchowy.

Oprócz typowej fizjologicznej budowy narządu słuchu, ważne jest zaakcentowanie połączenia pomiędzy zmysłową częścią narządu słuchu a tym, co dzieje się w mózgu. Elementami, które odpowiedzialne są za proces słyszenia są więc także nerw słuchowy, znajdujący się w uchu wewnętrznym oraz mieszczący się w zakrętach skroniowych poprzecznych, korowy ośrodek słuchu.