Diagnoza wad słuchu u dzieci

Diagnoza wad słuchu u dzieci

W przypadku diagnozowania zaburzeń bardzo ważne jest wczesne zareagowanie na objawy, aby postawienie diagnozy było możliwe w jak najwcześniejszym etapie rozwoju choroby. Tak samo jest w przypadku zaburzeń słuchu, które są coraz częściej spotykane również w przypadku osób młodych, nawet dzieci. Wczesne wykrycie wady może pomóc wdrożyć efektywne działania lecznicze. W diagnozie zaburzenia słuchu niezbędne jest rozpoznanie ich przyczyny oraz prognozowanie, jak dana wada może się rozwinąć.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania słuchu i postawienia diagnozy?

U dzieci objawami, które predysponują do przeprowadzenia szczegółowych badań jest brak zainteresowania kontaktem werbalnym oraz brak zainteresowania bodźcami dźwiękowymi. Jeśli zauważamy, że dziecko nie reaguje na to, co mówimy, może tak być dlatego, że nie słyszy. Bardzo ważne są w tym względzie przesiewowe badania słuchu. Są one bezbolesne i nieinwazyjne, przeprowadza się je szybko i dają natychmiastowy wynik. Pozwalają na jak najszybsze wdrożenie leczenia oraz terapii.

W przypadku dziecka bardzo ważne jest bowiem stymulowanie jego rozwoju oraz terapia z udziałem całej rodziny. Bliscy dowiedzą się, jak postępować z dzieckiem, jak mu pomóc oraz stworzyć optymalne warunki do rozwijania się.