Choroby narządu słuchu

Choroby narządu słuchu

Wielu osobom wydaje się, że problemy ze słuchem dotykają tylko osób starszych, najnowsze badania pokazują, że na choroby tego zmysłu jest narażony praktycznie każdy z nas, bez względu na wiek. Jest tak dlatego, że zaburzenia słuchu posiadają wiele przyczyn, nie tylko związanych z procesami starzenia się receptorów zmysłowych.

Przyczynami problemów ze słuchem mogą być też wady genetyczne, choroby dziedziczne i nabyte jak również urazy czy niewłaściwy tryb życia, w tym nadmierna ekspozycja na hałas.

Jednym z najczęstszych problemów ze słyszeniem jest szum w uszach. To przykra dolegliwość, objawiająca się uczuciem pulsowania w uszach i nieprzyjemnym szumem, który zakłóca prawidłowy odbiór dźwięków. Przyczynami szumów w uszach mogą być: praca w hałasie, ekspozycja na niego, nadmierna ilość woskowiny, uszkodzenia w obrębie żuchwy czy urazy akustyczne.

Coraz częściej spotykanym zaburzeniem słyszenia jest również niedosłuch. Cechuje się on pogorszeniem słyszenia, które spowodowane jest nieprawidłowym odbieraniem dźwięków. Wyróżniamy różne rodzaje niedosłuchów, w zależności od tego, który obszar narządu słyszenia został uszkodzony.

Zarówno szum w uszach jak i niedosłuch mogą występować jako izolowane objawy czy też symptomy towarzyszące innym chorobom.

Pogorszenie słuchu spowodować mogą również choroby onkologiczne, takie jak nowotwory łagodne i złośliwe, obejmujące części narządu słuchu lub organy, których prawidłowe działania jest niezbędne w procesie słyszenia.

Schorzeniem, które oznacza całkowitą utratę zdolności słyszenia jest głuchota. Jeśli jest ona spowodowana wadami budowy narządu słuchu, mówimy o głuchocie wrodzonej. Głuchota może być spowodowana również urazami akustycznymi czy przebytymi chorobami. Wtedy mamy do czynienia z głuchotą nabytą.