Diagnostyka

Fizjologia narządu słuchu

System słuchowy człowieka plasuje się nad drugim miejscu pod względem złożoności anatomicznej. Ustępuje miejsca jedynie systemowi wzrokowemu. Narząd słuchu składa się z trzech, podstawowych części. Pierwsza z nich to ucho zewnętrzne, którego zadaniem jest wychwytywanie fal dźwiękowych oraz przekazywanie ich dalej, w stronę błony bębenkowej. Ucho zewnętrzne spełnia także funkcję...

Podstawy fizjologii i patologii słuchu

Słuch jako zmysł odpowiedzialny jest za odbieranie fal dźwiękowych, jakie do nas docierają. Fala przechodzi przez wszystkie części ucha: zewnętrzne, środkowe oraz ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne tworzy małżowina uszna, która widoczna jest za zewnątrz, zewnętrzny przewód słuchowy oraz błona bębenkowa. Poszczególne części ucha zewnętrznego wyznaczają drogę fali dźwiękowej. Gdy dociera...

System słuchowy człowieka

System słuchowy człowieka obejmuje zmysłowy narząd słuchu jak również drogi, jakimi fala dźwiękowa w postaci impulsu nerwowego dostarczana jest do ośrodka słuchowego w mózgu. Fala dźwiękowa wychwytywana jest przez ucho zewnętrzne, składające się z małżowiny usznej oraz zewnętrznego przewodu słuchowego. Ucho zewnętrzne jest odgrodzone od dalszych części systemu błoną bębenkową,...