Budowa i działanie narządu słuchu

Budowa i działanie narządu słuchu

Narządem słuchu człowieka jest ucho, którego zadaniem jest odbieranie fal dźwiękowych oraz przetwarzanie ich na impulsy nerwowe, które z kolei kierowane są do mózgu. Tam impuls zostaje odbierany przez ośrodki słuchowe, zlokalizowane w płatach skroniowych. Budowa narządu słuchu jest skomplikowana, stopniem złożoności ustępuje jedynie budowie oka.

Narząd słuchu składa się z trzech części, są to odpowiednio: ucho zewnętrzne, środkowe oraz wewnętrzne. Każde z nich posiada inne zadania oraz funkcje w procesie słyszenia. Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej, która wychwytuje fale oraz spełnia rolę ochronną dla całego systemu. Dalej fala dźwiękowa podąża przewodem słuchowym zewnętrznym i dociera do błony bębenkowej. Ta membrana odgradza ucho zewnętrzne od środkowego i tam właśnie ma miejsce zamiana fali dźwiękowej na drgania mechaniczne. Wprawiania w drgania błona, wprowadza w ruch kosteczki słuchowe, które składają się na ucho środkowe. Są to: młoteczek, kowadełko oraz strzemiączko.

Drgania mechaniczne przemieszczane są kanałami półkolistymi w stronę ucha wewnętrznego, gdzie znajduje się ślimak. W ślimaku z kolei zlokalizowany jest narząd Cortiego, właściwy narząd słuchu. Jego zadaniem jest zamiana drgań na impulsy nerwowe, które przekazywane są za pomocą nerwu słuchowego do mózgu.