Badanie słuchu u dzieci

Badanie słuchu u dzieci

Regularne sprawdzanie słuchu dziecka jest niezmiernie ważnym czynnikiem jego prawidłowego rozwoju. Małe dziecko nie powie nam, że czegoś nie słyszy, nie wie, że to nieprawidłowość, nie poskarży się, że nie docierają do niego wszystkie dźwięki.

Aby zbadać słuch u dziecka, stosowane są wygodne i jednocześnie skuteczne metody obiektywne. Nie wymagają one aktywnego udziału małego pacjenta w badaniu. Takie metody są więc efektywne również w przypadku bardzo małych dzieci, które nie umieją jeszcze wykonywać poleceń ani odpowiadać na zadane pytania.

Jedną z takich metod jest otoemisja akustyczna. Polega ona na wkładaniu do buzi dziecka niewielkiej sondy, w którą wbudowany jest mikrofon oraz słuchawka. Ten sprzęt ma zbadać reakcję ucha wewnętrznego na bodźce akustyczne. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Przeprowadza się je również w noworodków. Pozwala bowiem na wczesne wykluczenie wad rozwojowych w uchu wewnętrznym.

W przypadku podejrzenia, ze dziecko może cierpieć na niedosłuch, stosuje się badanie zwane tympanometrią. W uchu dziecka umieszcza się sondę, której zadaniem jest określenie drożności trąbki Eustachiusza oraz prawidłowej pracy kosteczek słuchowych.

Kolejnym typem badania jest audiometria. Jest to badanie subiektywne, ale również często stosuje się je w przypadku dzieci. Odbywa się ono w profesjonalnie przygotowanym i wytłumionym pomieszczeniu, gdzie dziecku zakłada się słuchawki. Po usłyszeniu konkretnego dźwięku, pacjent ma za zadanie przycisnąć określony przycisk. Celem tego badania jest dokładne określenie progu słyszalności w danego dziecka. Wyróżnia się audiometrię słowną, związaną z rozumieniem mowy, jak również totalną, która obejmuje rozpoznawanie różnorodnych dźwięków.

W przypadku dzieci stosuje się badanie słuchu poprzez zabawę.

Do badania słuchu u dzieci dopuszczeni są jedynie wykwalifikowani specjaliści, którzy oprócz bycia doskonałymi lekarzami, potrafią również nawiązać kontakt z małym pacjentem i zdobyć jego zaufanie.