Anatomia narządu słuchu

Anatomia narządu słuchu

Narząd słuchu człowieka składa się z trzech, najważniejszych części: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

Ucho zewnętrzne ma za zadanie odbierać fale dźwiękowe oraz przekazywać je dalej. Składa się z małżowiny usznej oraz zewnętrznego przewodu słuchowego, który tworzy kanał dla dobiegającej do ucha fali dźwiękowej. Małżowina uszna spełnia także funkcję ochronną dla całego systemu słuchowego. Fala dźwiękowa przekazywana jest kanałem słuchowym do błony bębenkowej, która oddziela ucho zewnętrzne od środkowego.

Błona, spełniająca funkcję membrany, wprawiana jest w drgania, które powodują przekazywanie ich na młoteczek, kowadełko i strzemiączko: trzy kosteczki słuchowe, znajdujące się w uchu środkowym. Dalej drgania przekazywane są kanałem półkolistym w stronę ucha wewnętrznego.

Najważniejszy proces odbywa się w ślimaku, a dokładniej: w narządzie Cortiego. Tam drgania są zamienianie na impuls nerwowy, który odbywa dalszą drogę do mózgu. Impuls jest przekazywany za pomocą nerwu słuchowego do ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Uszkodzenie narządu Cortiego może spowodować nawet całkowitą utratę słuchu.